header

 

Koba en Mie van Celikes

Toen de zon al enige dagen tussen de wolken door kwam kijken en de berken begonnen uit te lopen, of er toch apprensie voor maakten, toen gebeurde het.
In Achel werd een tweeling geboren. In een woonwagen! Men schreef toen 26 maart 1847.
De vader was Pier-Jan Beckers, geboren te Achel op 1 februari 1810 en de moeder heette Caecilia Borka. Een Zuiderse naam. Zigeunerbloed? Zij kwam van Neeroeteren, werd er geboren in 1810 en stierf te Achel in 1891.
Het waren twee meisjes, Anna Maria zag het levenslicht om 6 uur 's morgens, Jacoba zag datzelfde licht om 7 uur 's morgens. Jacoba was wat gehandicapt en zou haar heel leven hinken.
Beiden klein van gestalte; hun beroep was bedelen.


Vlagen regen en vlagen zon, dat zou hun leven zijn, zoals het weer op hun geboortedag.

Koba presenteerde zelfs een stukje humor als ze met haar rimpelig gezicht, steunend op hare stok, van deur tot deur trok:
"Mina", zei ze dan "hedde wa vur mich? As ge niks het, is het og goed, mer as ge wa het, is 't nog beiter".
Ze toonde daarbij heel wat mensenkennis door er aan toe te voegen: "Ich sal vur och noa het Kapelleke goan en os Lieve Vrowke veul zegen vroagen".
Voor wat ge krijgt, hoort wat, zegt de oude volkswijsheid....!

Koba kon er soms wel wat bitsig aan toevoegen: "Mer os Mie moette niks geiven. Die hit ne bok"! Ne bok betekende inkomsten!!?

Ze konden het niet goed samen stellen, alhoewel ze samen woonden in het oude gemeentelijk lazerijhuisje, dat al dateerde van de jaren 1500. Omdat er Mie woonde met hare bok, heette dat huisje het "bokkenhuske"... Een eenvoudig laag huisje met twee deuren en twee schoorstenen.

Mie zorgde dus voor een bijverdienste....
Op ne keer was die bok ziek. Hij at niet, was traag en "monveerde" niet naar de flinkste geit. Hij scheen zelfs te hoesten...
"Hij heeft ne kou gepakt, Mie", zei een gebuur. "Ge moet hem extra warm houden."
Een paar dagen later mekkerde de bok weer kiplekker door het weike achter het huisje.

"Mie", zei de gebuur. "hij is genezen."
"Ja" zei Mie, "ik heb hem goed werrem gehawe."
"Hoe hebt ge dat gedaan, Mie?"
"Ik heb hem bij mich in 't bed gepakt".
"Maar Mie, en de stank dan?..."
"Doa hit hij niks van gewieten!!"

Mie verwisselde aardse met betere oorden te Achel op 5 maart 1928 . Koba deed dit te Neerpelt op 5 maart 1931.

Twee buurvrouwen "deden" de voorrouw bij de begrafenis. Familie was er niet.