header

 

Telefoon "Hallo nummer 24" , een anekdote...

potstelephoneWe gaan even terug in vooroorlogse tijden : 1905
Achel was nog kantonhoofdplaats van de 6 omliggende gemeenten met een vredegerecht, ontvangerij van belastingen, politiedienst met cachot, belangrijk grenskantoor... de modernisering stond niet stil.
De jonge Graaf Georges Cornet de Peissant had sinds 08.10.1901 het burgemeesterschap overgenomen van de zieke Heer Willem Simons en was sinds 28 mei 1905 ook provincieraadslid.


De telefooncentrale Neerpelt , handbediend en 7 op 7 dagen open tot 9 uur 's avonds zocht nieuwe abonnees.
De Achelse gemeenteraad in overleg met de nieuwe burgemeester, besloot hierop in te gaan met zowat een dorpseigen formule. Hij diende dan ook op 14 november 1905 een aanvraag in tot aansluiting op de centrale te Neerpelt op naam van de gemeente, maar per locatie van de bevoegde burgemeester nl. zijn woonkasteel.(1) Ter motivering: de veelzijdige bevoegdheden en nood aan snelle verbindingen met gendarmerie, procureur des konings, medici enz.
De Maatschappij en ook de Provincie overlegden en stelden zich vragen omtrent een sereen verloop. Immers de gemeente werd een prijsreductie aangeboden van 35%. Mogelijke misbruiken door externen zouden zich kunnen voordoen.( 2)
Achel trachtte te overtuigen doordat eventuele kosten konden worden verhaald op de voorziene vergoeding als burgemeester.
Het kon niet baten .... En op 22 juni 1906 ziet Achel af van zijn eerste poging tot inschrijving in telefooncentrale Neerpelt.
Later zal Achel aansluiten op centrale Hamont, onder nummer 24 ten gemeentehuize.

(1) De P.T.T. was staatsmonopolie en dus niet op alle gebied gelijklopend met de gemeentelijke belangen (autonomie)
(2) Het was lange tijd gebruikelijk in onze kleine dorpen, dat de administratie deels berustte
ten huize van de burgemeester (o.a.) bij de Leonaerdts, Koeckhofs, Simons).
Dit gold ook voor andere ambten als pastoor, vrederechter, bovenmeester, ontvanger ...

Frans Stammen